แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปี 2560


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปี 2560

 

 

เอกสารติดต่อเทศบาล

31/03/2017

591

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน