แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปี 2559


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปี 2559

 

 

เอกสารติดต่อเทศบาล

31/03/2017

259

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน