ภาพกิจกรรม

จัดประชุมประชาคมพร้อมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลหนองหินได้จัดประชุมประชาคมพร้อมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหินฯ

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน